top of page

Работим усилено и вдъхновено, за да издигнем качеството на преподаване, да обединим около себе си българската общност в Оксфорд, Хай Уикъмб и областта.

Keyboard and Mouse

Нашата визитка

Българско училище "Слово" е основано в гр. Оксфорд през 2015 г. В началото на септември 2020 г. врати отвори и филиалът към училището ни в гр. Хай Уикъмб. Екипът ни се състои от 4-ма учители. Уениците ни надхвърлят вече 80. Всички те са разпределени в класове, според възрастта и владенето на български език.

Училището е лицензирано от МОН и вписано в Списъка на българските училища в чуцбина. Преподава се по утвърдени учебни програми и учебни помагала. Използваме платформата Google Classrooms на Google Workspace. 

Нашият екип

bottom of page