top of page
Stationary photo

Работим усилено и вдъхновено, за да издигнем качеството на преподаване, да обединим около себе си българската общност в Оксфорд и областта.

Keyboard and Mouse
Stationary photo

Нашата визитка

Българско училище "Слово" е основано в гр. Оксфорд през 2015 г.  Уениците ни надхвърлят вече 80. Всички те са разпределени в класове, според възрастта и владенето на български език.

Училището е лицензирано от МОН и вписано в Списъка на българските училища в чуцбина. Преподава се по утвърдени учебни програми и учебни помагала. Използваме платформата Google Classrooms на Google Workspace. 

Stationary photo

Нашият екип

bottom of page